I really miss my muscles..


Jag försöker verkligen att inte bry mig, ignorera det faktum att jag är låst. Det går oftast bra, men stunderna som jag blir medveten om det kommer allt oftare.. Jag hade börjat bli nöjd, kommit framåt i rätt riktning. Sen gick jag sönder & där till kom fallet av allt kämpande. Swish sa det & allt jag strävat efter var som bortblåst. Om man har gjort det en gång kan man göra det igen, men vem har sagt att gång nummer två skulle vara enklare? 

Rebecca 
Feelings |
Upp